Zaviranje staranja in anti age efekt Cordiceps militarisa

Cordyceps militaris, ki ga imenujejo tudi » eliksir za dolgo življenje« v Tiberu in na Kitajskem ter se v tradicionalni kitajski medicini uporablja že tisočletja, s svojimi antioksidativnimi lastnostmi deluje v boju proti staranju in zaščiti delovanja mitohondrijev.

Cordyceps militaris je gliva, ki parazitira v ličinkah metuljev in se pogosto uporablja kot »eliksir za dolgo življenje« v Tiberu in na Kitajskem ter se v tradicionalni kitajski medicini uporablja že tisočletja. Študija na iz trosnjakov gojenih Cordiceps militaris je bila opravljena z namenom raziskave učinkov polisaharidov na mitohondrijske poškodbe, antioksidativne lastnosti in proti staranju. Reaktivne snovi tiobarbiturne kisline (TBARS), nabrekanje mitohondirjev ter zbiranja in odstranjevanja superoksidnih aninov v in vitro pogojih, so določevali spektrofotometrično.

Cordyceps militaris, ki ga imenujejo tudi » eliksir za dolgo življenje« v Tiberu in na Kitajskem ter se v tradicionalni kitajski medicini uporablja že tisočletja, s svojimi antioksidativnimi lastnostmi deluje v boju proti staranju in zaščiti delovanja mitohondrijev.

D-galaktozo (100 mg / kg / dan) so 7 tedenov zapored injicirali subkutano v tilnik miši in s tem inducirali model staranja. Učinki Cordiceps militarisa na dejavnost katalaze (CAT), superoksid dismutaze (SOD), glutation peroksidaze (GPX) in na protihidroksilne radikale so preučevali in vivo. Rezultati so pokazali, da naj bi Cordiceps militaris zmanjševal mitohondrijske poškodbe in nabrekanje zaradi sprememb v koncentraciji prisotnega kompleksa Fe ² (+)-L-cisteina . Cordiceps militaris deluje tudi kot lovilec superoksidnih anionov. Cordiceps militaris je prav tako povečal aktivnost PUP, SOD, GPX in protihidroksilnih radikalov v jetrih miši. Cordiceps militaris tako ščiti mitohondrije z odstranjevanjem reaktivnih kisikovih snovi (ROS), ščiti mitohondirje pred nabrekanjem in zmanjša oksidazno aktivnost. Cordiceps militaris tako izkazuje farmakološki potenical proti staranju in za zaščito delovanja mitohondirjev.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21061463